top of page

TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING 2023 VED FULDMAGT

Undertegnede befuldmægtiger herved formanden for Ejerforeningens bestyrelse til at stemme på mine vegne på generalforsamlingen i Ejerforeningen Vacances Vaugrenier den 24. maj 2023.

Fuldmagten skal værre Vacances Vaugrenier/GB Kontorservice i hænde senest den 4. maj 2023

APPLICATION FOR GENERAL MEETING 2023 BY PROXY

 

The undersigned hereby authorize the Chairman of the Board of Directors of the Owners 'Association to vote on my behalf at the general meeting of the Owners' Association Vacances Vaugrenier on 24 May 2023.

The power of attorney must reach Vacances Vaugrenier / GB Kontorservice by 4 May 2023

DEMANDE D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 PAR PROCURATION

 

Les soussignés autorisent le président du conseil d'administration de l'association des propriétaires à voter en mon nom lors de l'assemblée générale de l'association des propriétaires Vacances Vaugrenier du 24 mai 2023.

 

La procuration doit parvenir au service Vacances Vaugrenier / GB Kontorservice le 4 mai 2023

Deltagelse ved fuldmagt / Attendance by proxy / Présence par procuration

Tak for din fuldmagt / Thank you for your power of attorney / 

Merci pour votre procuration.

bottom of page