TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING 2022 VED FULDMAGT

Undertegnede befuldmægtiger herved formanden for Ejerforeningens bestyrelse til at stemme på mine vegne på generalforsamlingen i Ejerforeningen Vacances Vaugrenier den 25. maj 2022.

Fuldmagten skal værre Vacances Vaugrenier/GB Kontorservice i hænde senest den 4. maj 2022

APPLICATION FOR GENERAL MEETING 2022 BY PROXY

 

The undersigned hereby authorize the Chairman of the Board of Directors of the Owners 'Association to vote on my behalf at the general meeting of the Owners' Association Vacances Vaugrenier on 25 May 2022.

The power of attorney must reach Vacances Vaugrenier / GB Kontorservice by 4 May 2022

DEMANDE D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 PAR PROCURATION

 

Les soussignés autorisent le président du conseil d'administration de l'association des propriétaires à voter en mon nom lors de l'assemblée générale de l'association des propriétaires Vacances Vaugrenier du 25 mai 2022.

 

La procuration doit parvenir au service Vacances Vaugrenier / GB Kontorservice le 4 mai 2022

Deltagelse ved fuldmagt / Attendance by proxy / Présence par procuration

Tak for din fuldmagt / Thank you for your power of attorney / 

Merci pour votre procuration.