top of page

TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING 2024 VED FULDMAGT

Undertegnede befuldmægtiger herved formanden for Ejerforeningens bestyrelse til at stemme på mine vegne på generalforsamlingen i Ejerforeningen Vacances Vaugrenier den 23. maj 2024.

Fuldmagten skal værre Vacances Vaugrenier/GB Kontorservice i hænde senest den 4. maj 2024

APPLICATION FOR GENERAL MEETING 2024 BY PROXY

 

The undersigned hereby authorize the Chairman of the Board of Directors of the Owners 'Association to vote on my behalf at the general meeting of the Owners' Association Vacances Vaugrenier on 23 May 2024.

The power of attorney must reach Vacances Vaugrenier / GB Kontorservice by 4 May 2024

DEMANDE D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2024 PAR PROCURATION

 

Les soussignés autorisent le président du conseil d'administration de l'association des propriétaires à voter en mon nom lors de l'assemblée générale de l'association des propriétaires Vacances Vaugrenier du 23 mai 2024.

La procuration doit parvenir au service Vacances Vaugrenier / GB Kontorservice le 4 mai 2024

Deltagelse ved fuldmagt / Attendance by proxy / Présence par procuration

Tak for din fuldmagt / Thank you for your power of attorney / 

Merci pour votre procuration.

bottom of page