TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING 2020 VED FULDMAGT

 

Undertegnede befuldmægtiger herved formanden for Ejerforeningens bestyrelse til at stemme på mine vegne på generalforsamlingen i Ejerforeningen Vacances Vaugrenier den 18. maj 2020.

Fuldmagten skal værre Vacances Vaugrenier/GB Kontorservice i hænde senest den 4. maj 2020

APPLICATION FOR GENERAL MEETING 2020 BY PROXY

 

The undersigned hereby authorize the Chairman of the Board of Directors of the Owners 'Association to vote on my behalf at the general meeting of the Owners' Association Vacances Vaugrenier on 18 May 2020.

The power of attorney must reach Vacances Vaugrenier / GB Kontorservice by 4 May 2020

DEMANDE D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 PAR PROCURATION

 

Les soussignés autorisent le président du conseil d'administration de l'association des propriétaires à voter en mon nom lors de l'assemblée générale de l'association des propriétaires Vacances Vaugrenier du 18 mai 2020.

 

La procuration doit parvenir au service Vacances Vaugrenier / GB Kontorservice le 4 mai 2020

Deltagelse ved fuldmagt / Attendance by proxy / Présence par procuration

© 2019 by Vacances Vaugrenier, France. All rights reserved.

Vi samarbejder med

Følg os på:

  • Facebook Social Icon