TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING 2021 VED FULDMAGT

Undertegnede befuldmægtiger herved formanden for Ejerforeningens bestyrelse til at stemme på mine vegne på generalforsamlingen i Ejerforeningen Vacances Vaugrenier den 20. maj 2021.

Fuldmagten skal værre Vacances Vaugrenier/GB Kontorservice i hænde senest den 4. maj 2021

APPLICATION FOR GENERAL MEETING 2021 BY PROXY

 

The undersigned hereby authorize the Chairman of the Board of Directors of the Owners 'Association to vote on my behalf at the general meeting of the Owners' Association Vacances Vaugrenier on 20 May 2021.

The power of attorney must reach Vacances Vaugrenier / GB Kontorservice by 4 May 2021

DEMANDE D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 PAR PROCURATION

 

Les soussignés autorisent le président du conseil d'administration de l'association des propriétaires à voter en mon nom lors de l'assemblée générale de l'association des propriétaires Vacances Vaugrenier du 20 mai 2021.

 

La procuration doit parvenir au service Vacances Vaugrenier / GB Kontorservice le 4 mai 2021

Deltagelse ved fuldmagt / Attendance by proxy / Présence par procuration

Tak for din fuldmagt / Thank you for your power of attorney / 

Merci pour votre procuration.