top of page

Vores historie

Vores historie starter i 1986, da den danske advokat Erik Juul-Larsen, via sit franske selskab SARL Franco-Danoise Les Englades, købte 23 lejligheder i bebyggelsen ”Les Englades” i Les Hauts de Vaugrenier. Han valgte at lade de 23 lejligheder tinglyse som timeshares, fordelt på timeshare uger og gennem de første år blev samtlige lejlighedsuger solgt. Brugsretten for de købte timeshares er gældende til den 31. december 2083, hvor den ophører og lejlighederne går tilbage til SARL Franco-Daniose Les Englades, som ejerlejligheder. Projektet blev døbt Time Share Vaugrenier.

 

Efter købet og salget af de første mange timeshares, måtte man søge efter et par til at stå for driften. Her blev parret Daphne og Bent Hensen, der kom fra flere års ophold i udlandet, ansat. Daphne var oprindelig født i Irland og Bent i Danmark. Man etablerede samtidig kontor i Danmark til at forestå salget og forestå de administrative rutiner, herunder opkrævning af serviceafgifter.

 

Da salget var overstået, valgte advokat Erik Juul-Larsen, at driften skulle overgå til en ejerforening, med en generalforsamlingsvalgt bestyrelse. Der blev i 1988 indkaldt til stiftelse af en sådan og på grund af Danmarks geografi, valgtes der bestyrelsesmedlemmer fra både øst og vest for Storebælt. Det har fungeret sådan siden og ejerforeningen har gennem årene kun haft få formænd og bestyrelsesmedlemmer.

 

I 2001 valgte Daphne og Bent Hensen at gå på velfortjent pension og bestyrelsen ansatte da parret Solange og Jan Fløjborg som afløsere for Hensen parret. Solange og Jan kom fra Danmark. Solange er oprindelig født i Italien. Under disse år skiftede projektet navn til den nuværende: Vacances Vaugrenier, men stadig med undertitlen Time share Vaugrenier. Solange fratrådte i december 2015 og Jan kort tid senere, i marts 2016.

 

I 2016 overgik driften af kontoret/receptionen i Frankrig til Facility Management aftaler. I dag er det således Emmanuelle Millat og Henrik Bryde, der er på kontoret. De er selvstændigt erhvervsdrivende og har til opgave, at tage imod gæster og ejere samt udføre håndværksmæssige opgaver m.v. Det er en mere tidssvarende form og sigter mod en mere fleksibel form for tilrettelæggelse af opgaverne, afløsning under ferie og sygdom m.m.

 

Som nævnt, står ejerforeningen for driften af selve projektet. I de forløbne 29 år, siden stiftelsen af ejerforeningen, har der kun været 3 formænd. I perioden 1988 – 2009 var det Werner Strauss, der besad posten. I 2009 – 2010 besad Hans Stige posten og i 2010 blev Kjeld Petersen valgt ind og besidder stadig formandsposten.

 

Gennem sin mere end 30-årige historie har projektet og ejerforeningen været under stabil ledelse og har formået at bevare sin selvstændighed, blandt andet på grund af stifterens engagement og forudsigende handlemåde i forhold til konstruktionen. Et forhold, der den dag i dag, kommer alle ejerne til gode.

 

Der er i dag ca. 540 ejere, fordelt på 17 forskellige nationer, både inden for EU og uden for. Alt materiale udarbejdes på tre sprog, hhv. dansk, engelsk og fransk.

 

Ejerforeningen Vacances Vaugrenier følger de internationale regelsæt for omsætning af timeshares og er medlem af den danske brancheorganisation ”Dansk Timeshareejer Forening”.  Der er indgået aftaler med to førende bytteorganisationer, så ejerne har mulighed for at bytte via disse, når og hvis man får lyst til at komme et andet sted hen et år eller to.

bottom of page